Darmowy kreator ogłoszeń generuje dokument PDF w formacie A4. PDF zawiera dwie kopie tego samego ogłoszenia z wyrywanymi karteczkami formatu A5. Po wydrukowaniu wystarczy naciąć kartkę w wyznaczonych miejscach i zawiesić na tablicy ogłoszeń. Użytkownik ma możliwość zakodowania dowolnej informacji tekstowej w postaci kodu QR, łatwego do odczytania za pośrednictwem urządzeń mobilnych.
PRZYKŁADY OGŁOSZEŃ

Skorzystałeś?
- Udostępnij na Facebooku! -
Data ogłoszenia

Dobrą praktyką jest umieszczenie daty na ogłoszeniu. Wskazuje ona czas wywieszenia ogłoszenia i potencjalną jego ważność. Ogłoszenia z bardzo starą datą są zwykle uważane za nieaktualne, zaś nowo wywieszone przyciągają uwagę.

Nagłówek musi przyciągać uwagę i wskazywać główny cel ogłoszenia. Podawanie szczegółów w nagłówku nie jest dobrą praktyką. Ilość wyrazów powinna znaleźć się w przedziale od 1 do 5. Aby podkreślić czytelność ogłoszenia tytułowe słowa mogą być pisane wielkimi literami.

Nagłówek ogłoszenia
Treść ogłoszenia

Treść ogłoszenia czytana jest zwykle dopiero po przyciągniętej uwadze czytelnika wyrazistym nagółwkiem. To miejsce na detaliczy opis i wskazanie szczegółowych informacji. Dobre rozmieszczenie treści powoduje większe przyswajanie przez czytelnika, dlatego dobrą praktyką jest oddzielanie istotnych informacji pustą linią. Kreator ogłoszeń umożliwia wypełnienie do 7 linii treścią.

Ciekawym i nowoczesnym elementem ogłoszenia jest kod QR, który może zawierać dodatkowe informacje nie zawarte w treści ogłoszenia, takie jak linki do stron internetwoych ze zdjęciami oferowanego produktu bądź usługi. Za pośrednictwem kodu możliwe jest zapisanie dowolnej informacji tekstowej, która zostanie odkodowana za każdym razem, gdy czytelnik ogłoszenie zeskanuje kod wykorzystując urządzenie mobilne.

QR kod
Informacje kontaktowe sprzedającego

Podstawe i wystarczające dane kontaktowe to numer telefonu i adres e-mail. Podanie tylko telefonu w ogłoszeniu może skutkować mniejszym zainteresowaniem, gdyż wiele osób preferuje kontakt elektroniczny drogą mailową. Zakodowanie adresu e-mail w kodzie QR ułatwia odbiorcy zapisanie go w pamięci urzadzenia mobilnego.

Trwałość ogłoszenie i odporność na warunki atmosferyczne może poprawić druk dokumentu PDF na papierze o wyższej gramaturze. Standardowy papier do druku A4 ma gramaturę 80g/m2. Aby dodatkowo przyciągnąć uwagę z daleka można wykorzystać papier kolorowy lub zdobiony.

Drukowane ogłoszenie z wyrywanymi karteczkami